Den lille side til psykoanalysen

Efteruddannelse, kurser og foredrag

Efteruddannelse, seminar, kurser og foredrag

Seminar om evidensbaseret praksis og psykisk virkelighed

Baggrund:

Gennem de sidste årtier har vi i stigende grad set, at det offentliges institutioners virke søges legitimeret, ved at henvise til en ”evidensbaseret praksis”. En bevægelse, der har gået hånd i hånd med indførelse af New Public Management som styringsredskab for de offentlige budgetter.

Evidensbegrebet er ikke nyt, men det er nyt at nogen tager patent på en praksis ved dette navn. Den evidensbaserede praksis rejser således spørgsmålet om evidens, viden og sandhed på en ny måde.

Den evidensbaserede praksis bygger på en ide om, at det er muligt at isolere et menneskeligt problem, f.eks. angst og finde en eller flere specifikke interventioner som er de særligt virksomme overfor dette problem. Men mennesket er en kompleks størrelse også når det kommer til vores problemer, som er spundet ind i hele vores eksistens. En intervention, som ensidigt adresserer den type problemer vil uundgåeligt miste den psykiske virkelighed som problemet er spundet op i og som bidrager til det. Resultatet er forstyrrende elementer, der ikke er sprog for – hverken hos klinkeren eller det menneske der lider.

 

Under overskriften Evidensbaseret praksis og psykisk virkelighed vil vi på dette seminar beskæftige os med nogle af de spørgsmål, der dukker op, når idealet og kravet bliver, at enhver intervention skal funderes i den for tiden herskende forestilling om evidens.

- Hvad stiller vi op med alt det i den menneskelig eksistens, som undslipper og går under radaren for den evidensbaserede behandlingsmæssige praksis?

- Hvilke konsekvenser har det for praktikerens mulighed for at tænke sin praksis?

- Hvilke effekter har det for klientens opfattelse af sin lidelse?

- Hvilket forhold bliver der mellem forskning og klinik?

- Hvad sker der når teksten, der leder en praksis bliver et politisk og administrativt værktøj?

- Hvad sker der med fagligheden?

- Det er den type af spørgsmål seminaret vil forsøge at give rum til at diskutere i vekselvirkning mellem oplæg og deltagernes egne erfaringer.

 

Oplægsholdere:

Oplægsholdere bliver: Jean- Christian Delay Læge og psykoanalytiker, Ulla Østergaard psykolog, speciale i psykoterapi og supervision og psykoanalytiker og Jane Bykær cand. mag i idehistorie, ergo- og psykoterapeut MPD og psykoanalytiker.

 

Der planlægges følgende (og måske flere) oplæg:

- Et oplæg om evidensens funktion i dannelsen af en praksis. Ved at gøre nedslag i oprindelsen for dannelsen af henholdsvis den evidensbaserede praksis og psykoanalysen, undersøges de forskelle, der bestemmer den givne praksis og de forskelle de er udtryk for udredes. Hovedspørgsmålet er, hvad søger den enkelte praksis evidens for?   

- Et oplæg om tekstligheden (i journalerne og erfaringerne fra en læsegruppe med psykiatriske patienter og deres møde med litteraturen).

- Et oplæg med udgangspunkt i en historisk udvikling af diagnosesystemet i forhold til forskellen i tankerne om evidens. 

 

Nøjere beskrivelser af foredragenes indhold følger.

 

Seminaret henvender sig til:

Alle der finder interesse heri, det være sig terapeuter, psykologer, medarbejdere i det sociale felt m.fl.

 

Seminaret afholdes:

På mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se kort her 

Fredag den 13/11 2020 kl. 10-(16-17) nærmere oplysninger om sluttidspunkt følger 

 

Yderligere oplysninger:

Pris følger 1/3 og derudover vil der løbende blive lagt uddybining af oplæg, tilmelding m.m. på hjemmesiden. Du er velkommen til at ringe for yderliggere oplysninger på 21627569 eller sende en mail via kontaktformularen.