Den lille side til psykoanalysen

Efteruddannelse, kurser og foredrag

Bog af Jane Bykær: At opdage den anden. På arbejde med det ubevidste mellem to.

Seminar om den evidensbaserede praksis og psykisk virkelighed den 3. nov. 2020

Opbygning og copyright

Siderne dukker op som Pdf-filer, og teksterne optræder, som var de skrevet til en bog med henvisnings- og notesystemer, dato for udgivelse og evt. redigering. Dette valg af sammenlignelighed med de trykte medier har med den skriftlige tradition at gøre. I den forstand lægger teksterne sig mere op ad de klassiske, udgivne medier, end traditionen på net-mediet. Ved link til sider uden for sitet sker dette som regel via notesystem og i en vis udstrækning ved litteraturhenvisninger.  
 

Kopiregler

Der gælder de samme henvisningsregler som overalt. Der kan citeres fra siderne, hvis der nøje henvises med de sædvanlige, almindelige henvisningsregler: du citerer ordret, angiver artikelnavn, forfatter, sitet og dato for din søgning.