Den lille side til psykoanalysen

Efteruddannelse, kurser og foredrag

Bog af Jane Bykær: At opdage den anden. På arbejde med det ubevidste mellem to.

Seminar om den evidensbaserede praksis og psykisk virkelighed den 3. nov. 2020

Artikler om psykoanalyse v. Jane Bykær

Den udgave af psykoanalysen, som psykoanalysen.dk står for, søger at følge Jacques Lacans nyskrivning af den freudianske psykoanalyse. Nedenfor finder ud forskellige artikler, kronikker og et par bøger (og anmeldelser), som alle tager udgangspunkt i spørgsmål stillet indenfor eller rettet til psykoanalysen. Samlet søger artiklerne og siden som helhed, at åbne for et sted, hvor den, der uden forhåndskendskab til psykoanalysen, kan søge at nærme sig psykoanalysens tænkning og dens felt. Læs mere om sidens formål her.  Alle artikler er på dansk. 

På min klinikhjemmesiden www.psykoterapi-odense.com kan du læse artikler, kronikker og andre bidrag skrevet af Jane før 2016.