Den lille side til psykoanalysen

Efteruddannelse, kurser og foredrag

Artikler om psykoanalyse v. Jane Bykær

Den udgave at psykoanalysen, som psykoanalysen.dk står for, søger at følge Jacques Lacans nyskrivning af den freudianske psykoanalyse. Nedenfor finder ud forskellige artikler, som tager udgangspunkt i spørgsmål rettet til psykoanalysen. Samlet søger artiklerne og siden som helhed, at åbne for et sted, hvor den, der uden forhåndskendskab til psykoanalysen, kan søge at nærme sig psykoanalysens tænkning og dens felt. Læs mere om sidens formål her.  Alle artikler er på dansk.